Registrácia bude spustená 1.4.2024!

Registráciou na preteky Cyklomaratón Horné Srnie súhlasíte s ich propozíciami TU !!!

Pri registrácii môžete použiť dva spôsoby:
- Registrácia jednotlivca - registrácia za jedného pretekára
- Skupinová registrácia - registrácia za dvoch alebo viacerých pretekárov.

Vaša registrácia bude platná až po zaplatení štartovného a prijatí platby v platobnej mene € na účet:

- IBAN účtu v €: SK57 0900 0000 0051 2476 5542

- Variabilný symbol:

Registrácia jednotlivca: pri platbe zadajte kód, ktorý obdržíte emailom po úspešnej registrácií jednotlivca

Skupinová registrácia (dvaja alebo viacerí pretekári): pri platbe zadajte kód, ktorý obdržíte emailom po úspešnej skupinovej registrácií a to aj keď platíte z viacerých účtov. Do správy pre prijímateľa pri platbe uveďte meno, priezvisko a rok narodenia každého pretekára

Bez správne uvedeného kódu z emailu od časomiery (variabilný symbol) a správy pre prijímateľa (pri skupinovej registrácií) nie je možné spárovať platbu s príslušnou registráciou!

Pre zahraničných pretekárov - zaplatiť (v €) môžete aj na prezentácií v deň štartu pretekov.

Rozhodujúcim faktorom pre výšku štartovného bude dátum Vašej registrácie na preteky.

Informáciu o spárovaní registrácie a prijatí platby môžete priebežne sledovať TU. Pokiaľ v stĺpci platba bude uvedené ÁNO, vaša platba prebehla v poriadku.

Prihlásením na preteky dáva pretekár súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Pretekárovi mladšiemu ako 18 rokov bude  umožnený štart na  pretekoch  len v  prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý prinesie vypísaný a podpísaný súhlas o účasti na pretekoch.

Tlačivo súhlasu nájdete TU, prípadne tento dokument vypíšete pri prezentácií.Chcem sa registrovať
Created by Jakub Trska