Registrácia ukončená, tešíme sa na Vás opäť v r. 2022!!!


Registráciou na preteky Cyklomaratón Horné Srnie súhlasíte s ich propozíciami TU !!!


Vaša registrácia bude platná až po zaplatení štartovného a prijatí platby v platobnej

mene € na účet:

- IBAN účtu v €: SK57 0900 0000 0051 2476 5542

- Variabilný symbol: RRRRMMDD (rok, mesiac a deň Vášho narodenia)


V prípade, ak uhrádzate štartovné z iného účtu alebo uhrádzate za iného pretekára, uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a rok narodenia pretekára za ktorého štartovné uhrádzate. Bez tohto údaju nie je možné spárovať platbu s príslušnou registráciou!

Pre zahraničných pretekárov - zaplatiť (v €) môžete aj na prezentácií v deň štartu pretekov. V prípade zahraničných pretekárov je rozhodujúcim faktorom pre výšku štartovného dátum Vašej registrácie na preteky.

Email s informáciou o spárovaní registrácie a prijatej platby na účet budeme posielať v dňoch 11.7.2021 a 4.8.2021

Prihlásením na preteky dáva pretekár súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.


Pretekárovi mladšiemu ako 18 rokov bude  umožnený štart na  pretekoch  len v  prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý prinesie vypísaný a podpísaný súhlas o účasti na pretekoch.

Tlačivo súhlasu nájdete TU, prípadne tento dokument vypíšete pri prezentácií.Created by Jakub Trska