Ahojte priatelia.

Občianske združenie Žabka Bike Team Horné Srnie sa v tomto roku opäť uchádza o 2% z daní.

Ak máte záujem podporiť naše Občianske združenie, uvádzame návod ako postupovať:

1. Nahláste v práci svojej účtovníčke pri žiadosti o ročné zúčtovanie, že si želáte poukázať 2% daní občianskemu združeniu.

2. Tlačivo s našimi údajmi - Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmu si môžete stiahnuť pod týmto textom.

Ďaľšou možnosťou je kontaktovať nás emailom na ozzabka@gmail.com alebo na tel. č. 0908215785 a tlačivo môžete prísť vyplniť osobne.

Na týchto kontaktoch nás zastihnete aj v prípade nejakých nejasností.

3. Do tlačiva vpíšte svoje osobné údaje len v týchto riadkoch - riadok 1, ďalej riadky 3 - 11. V riadku 10 (Štát) napíšte SR. Nakoniec vpravo dole podpis daňovníka (dátum nevypisovať).

4. Vypísané tlačivo nám prineste spolu s tlačivom od zamestnávateľa (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti)


Za Vašu prípadnú podporu Vám už teraz ďakujú členovia

OZ Žabka Bike Team Horné Srnie.


Tlačivo 2% dane


Created by Jakub Trska