Registrácia


Registrácia  spustená!!!


Registráciou na preteky Cyklomaratón Horné Srnie súhlasíte s ich propozíciami TU !!!


Vaša registrácia bude platná až po zaplatení štartovného a prijatí platby v platobnej

mene € na účet:

- IBAN účtu v €: SK57 0900 0000 0051 2476 5542

- Variabilný symbol: rrrrmmdd (rok, mesiac a deň Vášho narodenia)


Prihlásením na preteky dáva pretekár súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Pretekárovi mladšiemu ako 18 rokov bude  umožnený štart na  pretekoch  len v  prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý prinesie vypísaný súhlas o účasti na pretekoch.

Tlačivo súhlasu nájdete TU, prípadne tento dokument vypíšete pri prezentácií.

Zahraniční pretekári môžu zaplatiť štartovné (v €) v deň pretekov pri prezentácií, pričom výška štartovného bude podľa dátumu Vašej registrácie na preteky.


Chcem sa registrovať