Registrácia

Registrácia  spustená!

Registráciou na preteky Cyklomaratón Horné Srnie súhlasíte s ich propozíciami TU!!!


Vaša registrácia bude platná až po zaplatení registračného poplatku a prijatí platby  na  účet:

Platobný účet - IBAN : SK57 0900 0000 0051 2476 5542
Variabilný symbol - rrrrmmdd 
(rok, mesiac, deň Vášho narodenia)

Prihlásením na preteky dávate súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Pretekárovi mladšiemu ako 18 rokov bude  umožnený štart na  pretekoch  len v  prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý prinesie vypísaný súhlas o účasti na pretekoch TU. Prípadne  tento dokument vypíše pri prezentácií.